RSIN 856189911
Bestuurssamenstelling:
Directeur Bestuurder J. van Welsenis, bezoldigd
Raad van Toezicht;
Voorzitter  B. Kraaijenbrink,  onbezoldigd
Secretraris  J. van Son, onbezoldigd
Lid, M. Mulder, onbezoldigd

 

beleidsplan Stichting Goed voor Goed 2018-02 2